GRANDER® Danmark

Sub-Sections

 

Landbrug...

...Dyrene fortrækker GRANDER® vand instiktivt

Omkring 350 danske Landbrug og Gartnerier bruger GRANDER® i deres produktion med gode resultater. Erfaringer fra brugerne bekræfter, hvad forskere har dokumenteret: Immunforsvaret styrkes og mikroflora sammensætningen bliver forbedret hos dyrene og det giver gode resultater. Desuden opnås en lang række tekniske fordele så som rene rørsystemer, bedre vaskeeffekt, mindre kalk i dyser mv.

Svineproduktion

I svineproduktion bekræfter mange hundrede danske brugerne hvad forskere har dokumenteret: Immunforsvaret styrkes og mikro flora sammensætningen bliver forbedret.
Det giver sig bl.a. udtryk i mindre diarre, bedre tilvækst, bedre foderudnyttelse og lavere dødelighed. Desuden opnås en lang række tekniske fordele så som rene rørsystemer,bedre vaskeeffekt, mindre kalk i dyser mv.
Læs under brugererfaringer  bl.a. om Årets Svineproducent 2008 + 2009, Lars Børgensen og Claes Erlang som producere 39,2 grise pr. årsso med GRANDER® vandvitalisering.

Kvægbrug

Kvægbrugere oplever en lang række fordele af det vitaliserede vand og især styrkelsen af immunforsvaret kommer hele produktionen til gavn på længere sigt. Færre yverbetændelser og sygdomme generelt er resultatet.
På vaskesiden opnås de samme fordele som mange store mejerier allerede opnår med GRANDER®: Bedre vaskeeffekt, halvering af kemikalieforbrug, lavere celle- og kimtal mv.

Gyllebehandling

GRANDER® Gyllehandling aktivere to typer af bakterier som er ansvarlige for nitrifiseringen og omsætningen af gýllen: nitrosomas og nitrobacta. Flere uafhængige undersøgelser dokumentere bl.a. flg. virkninger Gyllebehandlingen.

Mere homogenitet, hurtigere tømning af tanken.
Mere tilgængelig kvælstof.
Mindre kvælstoftab ved udbringning.
Mindre lugt ved udbringning.
Bedre plantevækst.

Mink

Minkfarmere oplever også en lang række fordele som f.eks.: 

Reduktion af drikkevandets kimtal.
Mindre behov for fælles medicinering.
Mindrre diarre
Eliminering af biofilm i rør

Læs om erfaringer under referencer og rekvirer gerne referenceliste ved at kontakte os.

Tilbage

Nyhedsbrev

GRANDER® nyheder

  • 1
  • 2
  • 3
Erfaringer fra Danika Grønt A/S & Flensted A/S

Erfaringer fra Danika Grønt A/S & Flensted A/S

27.09.2017

Bøje Olesen, co-founder af Danika Grønt A/S hørte første gang om Grander vandvitalisering fra en... Mere

DTU Forsøg med multiresistente bakterier

DTU Forsøg med multiresistente bakterier

22.09.2017

Et meget spændende klip fra den kommende dokumentarfilm ...When You Look Away - premiere efteråret... Mere

TV2 - Næsten for godt til at være sandt

TV2 - Næsten for godt til at være sandt

02.08.2017

Dykon A/S kombinerer avanceret teknologi med gode håndværksmæssige traditioner i design og produktion, og der... Mere