GRANDER® Danmark

Sub-Sections

 

Varmesystemer

Besparelser og velvære med GRANDER®

I varmekredsløb har vand vanskelige og unaturlige betingelser. Det er under tryk, presses gennem rør og bliver konstant opvarmet ogafkølet. I denne „stressede situation“ mistervandet sin vitalitet, ydeevne og livlighed. Detskaber ofte tekniske problemer.  

Rustdannelser et udbredt problem, som skyldes, at ilt trænger ind gennem utætheder. Det iltholdige vand i varmesystemet tærer varmerør, varmekedler og armaturer. Resultatet er rust, utætheder og dannelse af belægninger. Vandet i varmesystemet bliver brunt eller sort.

Kalkaflejringer i varmtvandsbeholdere hæmmer varmeoverførslen. I postevand ændrer kalcium sig især ved en temperatur på omkring 50º C og sætter sig som kalk. En millimeters kalkbelægning på varmeveksleren forhøjer energiforbruget ca. 10 %.

Luft i varmerør dannes af temperaturstigning, biofilmdannelse og ilt, der trænger ind udefra. Det er årsag til støj i varmerørene. Armaturerne er godt nok vandtætte, men de er ikke lufttætte.

Biofilm og slamdannelse består af et tyndt slimlag, hvor bakterier, svampe, alger og snavs aflejres, og det fører – især ved gulvvarme – til at varmerørene tilstoppes.

Den traditionelle løsning på problemet: 

Ved at tilsætte kemikalier prøver man at løse de tekniske problemer og rense vandet. Derved fratager man vandet den sidste gnist af vitalitet. Dårlig vandkvalitet i varmesystemet har ikke kun indflydelse på teknikken, men også på indeklimaet i de opvarmede rum. Varmen opfattes tit som tung og ubehagelig.

Grander skaber liv i varmesystemet og i boligen

Grander Teknologien vitaliserer vandet. Ydeevne, livlighed og vandets evne til at rense sig selv vender tilbage, hvilket fører til, at de tekniske problemer reduceres væsentligt eller helt forsvinder i løbet af et par måneder. Det giver både en økonomiske gevinst og en mærkbar forbedring af indeklimaet.ntet andet sted ses effekten af vitaliseringen så tydeligt som i varmesystemet.
Grander Teknologien gengiver vandets dets evne til at rense sig selv. Forurenet og ildelugtende vand bliver i løbet af nogle få måneder klart og næsten uden lugt.

 
Grander i Varmesystemet medfører:
 • Mindre tilstopning på grund af væsentlig mindre dannelse af biofilm og dermed mindre grobund for svampe og bakterier
 • Mikrobiologisk stabilitet
 • Strømningen i radiatorer og gulvvarmerør blev genoprettet
 • Mindre rustdannelse
 • Færre aflejringer
 • Reduceret luftdannelse og mindre behov for udluftning
 • Bedre ydelse på grund af optimering af driftsparametre
 • Større beskyttelse af anlægget over for tekniske problemer
 • Forbedret driftssikkerhed

Media

Tilbage

Nyhedsbrev

GRANDER® nyheder

 • 1
 • 2
 • 3
Erfaringer fra Danika Grønt A/S & Flensted A/S

Erfaringer fra Danika Grønt A/S & Flensted A/S

27.09.2017

Bøje Olesen, co-founder af Danika Grønt A/S hørte første gang om Grander vandvitalisering fra en... Mere

DTU Forsøg med multiresistente bakterier

DTU Forsøg med multiresistente bakterier

22.09.2017

Et meget spændende klip fra den kommende dokumentarfilm ...When You Look Away - premiere efteråret... Mere

TV2 - Næsten for godt til at være sandt

TV2 - Næsten for godt til at være sandt

02.08.2017

Dykon A/S kombinerer avanceret teknologi med gode håndværksmæssige traditioner i design og produktion, og der... Mere