GRANDER® Danmark

Sub-Sections

 

Fiskeforarbejdning med GRANDER®

Sea Products A/S, Norge

Sea Products A/S, som forarbejder fisk, har sæde i Hellandshamm, 50 km fra Ålesund på den norske vestkyst. Denne region er førende mht. fangst, forarbejdning og eksport af vild ørred, stortorsk og opdrættede laks. 

Trods sin skepsis overfor nye metoder lavede Trude A. Johnsen, virksomhedens leder, en test for at finde ud af, hvorvidt GRANDER® Vandvitalisering også ville være effektiv i en fiskeproduktionsvirksomhed.

Man indledte forsøgsrækken med letsaltet torsk. Testgruppen blev behandlet med GRANDER® vitaliseret vand, mens kontrolgruppen fik almindeligt ferskvand. Det centrale spørgsmål i dette eksperiment var: Kan GRANDER® Vandvitalisering forlænge holdbarheden hos fisk? Laboratorieundersøgelserne blev gennemført på det officielle, statslige laboratorium i Ålesund.

Efter to uger var fiskene i kontrolgruppen ikke længere egnede som menneskeføde, da de indeholdt for mange kim. De fisk, der var behandlet med GRANDER vand derimod, holdt sig fire uger, og selv på det tidspunkt var kimtallet tusind gange lavere end hos kontrolgruppen. Resultatet af undersøgelsen var så entydigt, at firmaet straks lod en GRANDER® enhed installere i sit produktionsanlæg.

Desuden blev der gennemført en mindre test med sild, for at afprøve om GRANDER® Vandvitalisering også virkede i forbindelse med saltvand. Testen blev udført på hele sild og på fileter. Også her var resultaterne forbløffende. Silden, der blev behandlet med normalt havvand, viste et tifold højere kimtal end den behandlet med vitaliseret havvand. 

Tilbage

Nyhedsbrev

GRANDER® nyheder

  • 1
  • 2
  • 3
Erfaringer fra Danika Grønt A/S & Flensted A/S

Erfaringer fra Danika Grønt A/S & Flensted A/S

27.09.2017

Bøje Olesen, co-founder af Danika Grønt A/S hørte første gang om Grander vandvitalisering fra en... Mere

DTU Forsøg med multiresistente bakterier

DTU Forsøg med multiresistente bakterier

22.09.2017

Et meget spændende klip fra den kommende dokumentarfilm ...When You Look Away - premiere efteråret... Mere

TV2 - Næsten for godt til at være sandt

TV2 - Næsten for godt til at være sandt

02.08.2017

Dykon A/S kombinerer avanceret teknologi med gode håndværksmæssige traditioner i design og produktion, og der... Mere