GRANDER® Danmark

Sub-Sections

 

FAQs

I dette afsnit forsøger vi at besvare dine spørgsmål om GRANDER. Hvis du har et særligt spørgsmål, som ikke er besvaret her, så tøv ikke med at kontakte os.

Funktion og effekt

Hvordan virker GRANDER® vandvitalisering

GRANDER® vandvitalisering er en proces med informationsoverførsel fra vand til vand. En GRANDER® vandvitalisering enhed består af kamre, som er fyldt med såkaldt "information vand", der har en høj orden og stabilitet. Når vand strømmer gennem denne enhed, overføres de positive egenskaber til den konventionelle ledningsvand, uden det kommer i direkte kontakt med informationsvandet vand.

Hvilke ændringer sker rent faktisk i GRANDER® vitaliseret vand

Den indre struktur er den afgørende faktor for de særlige kendetegn ved vand. Ændringer i strukturen fører til ændringer i karakteristika. Det unikke ved GRANDER® vandvitalisering ligger i den specifikke og varige effekt det har på den indre struktur af vandet, hvilket giver vandet en stabil indre struktur og ændrer dets fysiske og mikrobiologiske egenskaber positivt.

Hvilke virkninger medfører ændringen i strukturen

Den genvundne orden og stabilitet af vandets indre struktur og de tilknyttede fysiske og mikrobiologiske ændringer fører til en forbedring af de kvalitative egenskaber GRANDER® vitaliseret vand. Fysiske egenskaber:     Stærkere opløsende egenskaber af vandet muliggør en reduktion af ​​vaskmidler og rengøringsstoffer    Stoffer transporteres bedre ind i materialer, hvilket giver en bedre vaskeeffekt.    Ændring i mineral strukturen giver en mindre dannelse af kalkaflejringer    Vandet bliver mindre aggresivt og giver mindre korrosion og rust    Ændret miljø for mikrobiologi i vandet som følge af ændringen til den mikrobiologiske karakteristika. Mikrobiologiske egenskaber:     Øget kraft til selrrensning, hvilket giver vandet mulighed ved hjælp af det mikrobiologiske at rense sig selv igen    Øget Modstandsevne, hvilket gør det vandet modstanddygtigt over for unaturlige påvirkninger.    Øget holdbarhed af vandet på grund af den forøgede resistens    Nedsat mikrobiel kontaminering og forurening som følge af de ændrede mikrobiologiske egenskaber

Hvilke faktorer inden for vand har GRANDER ikke have indflydelse på

Anvendelsen af en GRANDER® vandvitalisering ikke har en effekt af følgende karakteristika:      Grad af hårdhed og     Kemiske stoffer i vandet     Desinfektion (selvom potentialet for forurening af GRANDER vitaliseret vand har vist sig at blive reduceret,  er det er ikke et middel til desinfektion !!) {Slider Hvor lang tid varer effekter |?} Virkningerne er ikke begrænset til en bestemt periode. Effekter baseret på erfaringer fra brugere har varet i 30 år eller mere. Mange enheder har været i brug i mere end 20 år, hvor den fulde GRANDER® effekten stadig er mærkbar.

Hvordan kan effekten testes ved nogen i deres eget hjem

De fleste mennesker mærke forskellen mellem vitaliseret og ikke-vitaliseret vand meget hurtigt. Forskellen er endnu stærkere, hvis man laver forsøg med drikkevarer med en intens smag. F.eks med citronvand og smag forskellige på vitaliseret og ikke vitaliseret ...."

Hvad er effekten i forbindelse med kalk

Kalken forbliver i vandet. Med vitaliseret sætter kalken sig mere porøst på overfalder, er tendensen til ophobning eller aflejringer i rørene faldet. Eventuelle resterende kalkaflejringer kan nemt fjernes.

Hvad er effekten med hensyn til (rust) korrosion

Korrosivitet i vitaliseret vand er reduceret og stabiliseret . Rust opbygning i rørsystemet inklusive alle sanitære installationer bliver reduceret.

Kan tungmetaller, medicin ophobninger mv elimineres gennem GRANDER; hvilken effekt har GRANDER har på disse stoffer

Disser stoffer kan kun fjernes gennem filtrering (dvs. ved osmose eller aktivt kul filter). En vitalisering efter en effektiv filtrering  giver mening for at skabe optimale betingelser  for information og struktur af vandet.  Alle såkaldte sporstoffer efterlade et "print" i strukturen af ​​vandet, dette "print" bliver neutraliseret af GRANDER® Vandvitalisering.

Hvordan er GRANDER® vandvitalisering forskellig fra andre vandbehandlings metoder (vitalisering, aktivering, magnetisering, krystaller, sten / mineraler, ....)

Der er en mulighed for at ændre vand igennem magneter, elektromagneter, krystaller osv. Disse kan have en virkning for smag, udseende og effekt i forbindelse med kalk og korrosion.  Det unikke ved GRANDER® vandvitalisering ligger i dets brede vifte af effektter. Bortset fra de ovenfor nævnte fysiske egenskaber, er der også de mikrobiologiske (selvrensende, høj modstand, længere holdbarhed, lavare forurening) egenskaber. Det var også grunden til, at Johann Grander gav navnet "vandvitalisering" til sin opfindelse; efter at han var istand til under mikroskop at se det "normale" vand begyndte at regenerere sig selv, når han tilføjede en dråbe vitaliseret vand til det.
 

Applikationer og referencer

Hvor og hvordan bliver en GRANDER enhed installeret?

En GRANDER® vandvitaliseringsenhed bliver installeret i det centrale vandindtag. Vi tilbyder egnede modeller til alle standard installationer. Installationen er let i de fleste tilfælde og kan udføres af en VVS mand.

Hvem kan installere en GRANDER enhed?

Din lokale VVS mand kan nemt installere en GRANDER® gennemstrømningsenhed. Alle dimensioner er standard.Prisen for installation afhænger af hvordan VVSéren kan lave den, om der skal laves lidt extra arbejde for at få plads til den.

Hvilken enhed passer til mit behov?

GRANDER® Vandvitaliseringsenheder findes i alle størrelse og kan bruges til alt fra små huse til store inddustrivirksomheder.Rørdimension og spidsbelastning er de vigtigste faktorer ved valg af størrelsen på enheden. Kontakt os gerne så vi kan guide dig igennem vores forskellige applikationer og fortælle om den forventede virkning og give et tilbud. Til vitalisering af vandet i en alm. husstand, anvendes normalt model W751. Pris. 11.150 kr. inkl. moms.

Hvilket materiale er anvendt til enhederne og hvor længe holder de?

GRANDER® vitalisering enheder er en ægte østrigsk kvalitetsprodukt. De er robuste og fremstillet i høj kvalitet rustfrit stål. Derfor er de garanteret en lang holdbarhed og lang tids brug for kunderne.

Behøver GRANDER® enhederne vedligholdelse – på lang sigt eller løbende?

GRANDER® vandvitalisering enheder fungerer uden elektricitet og / eller tilsætningsstoffer, og ikke kræver nogen service eller vedligeholdelse.

Er det muligt at kombinere en GRANDER® enhed med andre vandbehandlingsenheder

Ionbyttere, UV desinfektion enheder, osmose enheder mv. er nødvendigt i forskellige sammenhænge. GRANDER® kan understøtte disse enheder, men ikke erstatte dem. Grundlæggende bør GRANDER® enheder installeres efter sådanne enheder. Det samme gælder for filteranordninger.

Hvor kan jeg købe en GRANDER enhed

  Kontakt os gerne så vi kan guide dig igennem vores forskellige applikationer og fortælle om den forventede virkning og give et tilbud. Overvejer du GRANDER® Vandvitalisering til en virksomhed, tilbyder vi at aflægge et besøg. Hvis du overvejer en installation til en privat husholding tilbyder vi grundig vejledning over telefonen og mail.
     

Erfaringer med effekten

Hvad er de mange positive erfaringer ved hjælp af GRANDER vand revitalisering baseret på

De positive effekter af GRANDER® vandvitalisering er blevet observeret i mange forskellige anvendelsesområder (private hjem, industriel brug, kommerciel brug, swimmingpools, hotel & restaurant industrien, bagerier, etc.) i mere end 20 år nu. Hundredtusinder af tilfredse kunder verden over oplever effekten af vitaliseret vand dagligt. Forskellige undersøgelser viser den imponerende positive effekt. Efter omfattende tests vedrørende GRANDER® vandvitalisering i virksomheder, institutioner og produktionen af fødevarer, kom miljøorganisationen B.A.U.M. (Tyske arbejdsgruppe for Environmental Management Association)  til følgende konklusion i deres endelige rapport: "Gennem de resultater, der er vist i forsøgene  støtter og anbefaler B.A.U.M. brugen af Grander vand revitalisering.

Hvor ligger effekterne og fordelene ved anvendelse af GRANDER® vandvitalisering til privat brug?

Den vigtigste anvendelse af GRANDER® vandvitalisering er til drikkevand. Folk der værdsætter kvalitetsdrikkevand, sætter pris på den fine smag af vitaliseret vand samt følelsen af huden ved badning eller brusebad. Have entusiaster nyder GRANDER® meget hurtigt, da deres anlæg reagerer imponerende til det vitaliseret vand. Ved at installere en GRANDER® enhed i varmesystemet, bliver det klart og lugtfrti inden for et par måneder. Tendensen til en ophobning af rust og slam bliver reduceret betydeligt. I svømmebassiner oplever badende en ændring fordi vandet føles så blødt; man er helt afslappet efter en svømmetur i vitaliseret vand. På grund af den høje opløsningseffekt virker vitaliseret vand således at vaske og rengøringsstoffer kan anvendes sparsomt. Tendensen til en ophobning af kalk og rust formindskes.Personlige oplevelser og erfaringer fra GRANDER® brugere omkring velvære og sundhed er dog det mest imponerede...

Hvor ligger de store fordele ved kommeciel anvendelse af GRANDER® Vandvitalisering?

Intet andet sted er anvendelsen af ​​GRANDER® vandvitalisering så varieret som i hotel- og restaurationsbranchen. Drikkevandet, bruser og badevand, swimmingpoolsvand, radiatorvandet og vandet i køkkenet hvor fødevarer får en mere intens smag på grund af vitaliseret vand. Desuden gæster sætter mere og mere pris på at vitaliseret drikkevand løber lige ud af anlæggets haner. Mange fødevareproducenter erfarede en øget kvalitet af deres produkter, ved at bruge GRANDER® vandvitalisering. Den brede vifte af brugere rækker fra ostemejerier, slagtere, frugt og grøntsager, møller, specialiserede bagerier, bryggerier og producenter af drikkevarer. Målsætningerne i landbruget gennem brug af GRANDER® er sundere dyr, forbedret tilgængelighed af næringsstoffer gennem optimeret gylle. Den positive effekt af vitaliseret vand på planter bliver set af mange planteskoler.Frisører er kommet til den konklusion, at folks hår føles blødere, shampoo skaber mere skum og vandet er blidere på deres hænder. Der er mange flere kommercielle anvendelser, hvor vand spiller en vigtig rolle

Hvad gør GRANDER så attraktivt for industrien

  Virksomhedernes konkurrenceevne afhænger i høj grad af, oppe-tid og hvor store omkostningerne er til drift og vedligehold af produktionsapparatet. Vitaliseret vand giver mange og store fordele indenfor en lang række områder bl.a. kølesystemer og procesvand. I mange tilfælde er det kølesystemer, som skaber problemer i industrivirksomheder. Og det kan være overraskende, at teknikere i industrien tør tage det første skridt til delvist eller helt at give afkald på at anvende kemikalier, og erstatte dem med GRANDER Vandvitalisering. Vi er ikke så overraskede. Vi har oplevet det mange gange, at især teknisk orienterede personer med naturvidenskabelig baggrund, som oprindeligt var tvivlende eller modstandere, bliver til talsmænd eller sågar partnere. De mangfoldige, forskellige anvendelsesmuligheder, fra produktion af plastik, til at samle biler, fra glasmageri til ølbrygning og fra forarbejdning af læder til at lave ost, teglværk og dyneproduktion for bare at nævne nogle få, ville aldrig have været muligt uden proaktive virksomheders pionerånd og lyst til at eksperimentere. Hermed hjertelig tak for det, og også for at de ofte stiller deres måleresultater og erfaringer beredvilligt til rådighed. I de fleste virksomheder er GRANDER Vandvitalisering ikke kun anvendt på grund af tekniske og økonomiske fordele, som kan opnås ved brug af GRANDER Vandvitalisering, men især for at beskytte miljøet og reducere belastningen af vandressourcerne.

Er effekten i industrien undersøgt videnskabeligt?

På Instituttet for Innovations- og Miljøledelse på Karl- Franzens-Universitet i Graz tildelte Universitetsprofessor DI. Dr. Stefan Vorbach et diplomarbejde med titlen ”Vandvitalisering med udgangspunkt i Grander Teknologien – en emperisk undersøgelse hos industrielle anvendere” til studenten Katrin Zunkovic. Hun undersøgte 32 industrivirksomheder i Østrig, Tyskland og Schweiz. Katrin Zunkovic analyserede ved hjælp af et omfangsrigt spørgeskema effekterne af vandvitalisering. Følgende blev undersøgt: måden af indsatsen (kølesystemer, produktion…), økonomiske gevinst, målbare effekter og det centrale spørgsmål: ”Kan GRANDER® Vandvitalisering i industrielle virksomheder yde bidrag til en vedvarende vandøkonomi hhv. miljøbeskyttelse eller ej?” Resultatet var helt perfekt. Resultatet 48% af de interviewede virksomheder vurderede virkningen med ”meget god” og 47% med ”god”, tilfredshedsfaktoren vurderede 90% af de adspurgte til ”meget god” eller ”god”.

Hvor længe har GRANDER® eksisteret?

GRANDER® har været på markedet i over 25 år og er tilstede på alle fem kontingenter.

GRANDER® og Videnskab

Hvor står vandforskningen idag?

Vandforskning udvikler sig hurtigt for tiden.  Siden begyndelsen af 90´erne har kendte vandforskere studeret vandets ekstraordinærer egenskaber fra et nyt perspektiv. GRANDER’s eget forskningsteam er i kontakt med vandforskere i hele verden og informerer dem om den nyeste viden. Men, det er et faktum at vandforskningen stadig mangler svar på grundlæggende spørgsmål.GRANDER® kan ikke tilbyde svar i den grundlæggende vandforskning. Men vi kan dokumenter effekten i praksis og i vores eget labratorium.

Hvad gør vand så underfundigt

Vand stiller nye spørgsmål igen og igen. Philipp Ball, redaktør af det anerkendte videnskabelige tidsskrift "Science", blev citeret i 2008: "Det er pinligt at indrømme, men det stof, der dækker to tredjedele af vores planet er stadig så gådefuldt. Endnu værre, jo mere indsigt, vi får,  jo flere nye problemer opstår der: nye teknikker, der går dybere i den molekylære struktur af strømmende vand, konfronterer os med flere og flere spørgsmål "

Hvorfor bliver vand beskrevet som anomalt?

Kendetegnenede for vand er så anderledes end andre sammenlignelige elementer, at det er bliver beskrevet som "anormalt". De mere end 60 anomalier vand udviser,  gør at dette element sammen med sine egenskaber og evner, kræver en masse forklaring, og at de konventionelle undersøgelsesmetoder er ikke fyldestgørende nok til at forklare vand i sin perfektion. Viktor Gutmann, kandidat til Nobelprisen i kemi, kommenterede, "Det er ikke vand, der er unormalt, men snarere vores formler er ikke tilstrækkelige i beskrive det fænomen som vi kalder vand."

Hvad er processen bag ved GRANDER vandvitalisering?

Vand som er blevet ”vitaliseret” og dermed forbedret i sin ”struktur”, udviser nogle yderst nyttige og interessante egenskaber: Det kan rense sig selv, bl.a. fordi gavnlige bakterier som f.eks. mælkesyrerbakterier arbejder hurtigere, vandets bakteriologiske immunforsvar bliver simpelthen stimuleret og aktiveret. Forskerne har desuden konkluderet at immunforsvaret bliver væsentligt styrket på en lang række parametre når dyr og menneske indtager vitaliseret vand. Men resultater er stadigvæk en varm kartoffel inden for de videnskabelige kredse. Der findes nemlig ingen anerkendte teorier om hvorfor at vandet reagere som det gør. Teorier er der ellers nok af: Prof. Juri Rachmanin fra det russiske naturvidenskabers akademi beskriver virkningsmekanismerne således: ”Grander Teknologien opnår sin virkning ved at optage meget små energispektre fra omgivelserne.Og på grund af dets struktur er det også i stand til at udsende et meget specifikt energi spekter til vand i dets nærhed.Grander vands struktur er noget særligt, helt enestående og ikke noget andet vand har denne struktur.Der er noget særligt ved det lodrette arrangement af strukturen og dens hexagonale, clatratiske konstruktion.Disse strukturer, disse vertikale hexagonale, clatratiske strukturer er i stand til at opsamle energi fra kosmos og videregive den.Vi har også udført mange eksperimenter vedrørende denne vertikale, hexagonale islignende struktur og fundet, at den er i stand til at optage svage elektromagnetiske energier fra jordens magnetfelt osv.."

Er der en videnskabelig forklaring på hvordan Grander Vandvitalisering virker?

Det er ubestrideligt for videnskabsfolk at vand gemmer information, kan videregive dem og at levende væsener reagerer på den ændrede informationstilstand af dette vand. Der er plausible teorier fra anerkendte forskere. Det centrale budskab om emnet informationsopbevaring kommer fra Prof. Eshel Ben Jacob. Han beviser, at denne virkning sker i naturen. Hans resultater er dokumenteret gennem reproducerbare processer.
 

Kritik og skepsis

Hvordan forholder GRANDER® sig til kritik fra skeptikere?

“Alle gode ting har sine modstandere,”  siger Johann Grander.  Så vi acceptere selvfølgelig at der er kritikere af vandvitalisering, især forbi kritikerne ofte blive varme fortalere for GRANDER®, når de opdager virkninger i deres praktiske hverdag. Den måde GRANDER® bliver kritiseret på er ofte total uden indsigt og helt uden videnskabelige agumenter og meget polemisk.

Hvad er kritiken fra disse skeptikere baseret på?

Skeptikere har det med at mene, at alt hvad der ikke kan beskrives med kendte formler, er psedo-videnskab. I marts 2001 skrev ingeniøren skrev om de mange gode resultater hos store danske virksomheder på ing.dk i. Så blev der ellers trængsel på bloggen på  og det er vel ingen overdrivelse, at bølgerne gik ganske højt. Mange havde travlt med at fastslå gyldigheden af egen sandhed og fuldstændig lade hånt om irriterende veldokumenterede ”undtagelser”, medens andre tog dem til sig på en åben og konstruktiv facon. Banen blev ligesom kridtet af. Vi er bare glade for der er masse af nysgerrige forskere som kan drage nytte af vandvitalisering.

Hvordan forholder vi os til at nogle skeptikere mener at GRANDER overhovedet ingen virkning har?

Hvis det var tilfældet, så opstår spørgsmålet: hvordan kan hundredetusindvis af mennesker opleve åbenlyse, positive effekter af produktet?  Hvem har dig lyst til at sælge et virkningsløst produkt med  3 - 12 mdr. fuld returret til de kunder som køber det. 

Nyhedsbrev

GRANDER® nyheder

  • 1
  • 2
  • 3
Erfaringer fra Danika Grønt A/S & Flensted A/S

Erfaringer fra Danika Grønt A/S & Flensted A/S

27.09.2017

Bøje Olesen, co-founder af Danika Grønt A/S hørte første gang om Grander vandvitalisering fra en... Mere

DTU Forsøg med multiresistente bakterier

DTU Forsøg med multiresistente bakterier

22.09.2017

Et meget spændende klip fra den kommende dokumentarfilm ...When You Look Away - premiere efteråret... Mere

TV2 - Næsten for godt til at være sandt

TV2 - Næsten for godt til at være sandt

02.08.2017

Dykon A/S kombinerer avanceret teknologi med gode håndværksmæssige traditioner i design og produktion, og der... Mere