GRANDER® Danmark

Sub-Sections

 

Stor dansk fabrik fjerner; belægninger i rør, udfældninger og løser okker udfordringer fra egen brøndboring

GRANDER® reducerer driftsomkostninger og forbedrer produktionskapaciteten

Virksomheden ønsker at fremstå anonym pga. mange henvendelser fra skeptiske personer som kontaktede firmaet og ville have dem til at konfirmere de her beskrevne erfaringer.

 

Kølesystem:

Fabrikken bruger meget vand i deres produktion og kølesystemer. De har egen brøndboring, hvorfra der hentes ca 25 m3 i timen.

Vandet gennemgår forskellige behandlinger og alt procesvand passerer også et stort osmoseanlæg

Til en af de store produktionsenheder er der et lukket kølekredsløb. I dette kredsløb har der været store problemer med belægninger i rørene og udfældninger i reservoirtank.

Kredsløbet er dimensioneret til at fremføre 15m3 i timen, men pga. belægninger i rørene har det tidligere kun været muligt at fremføre ca 10 m3 i timen. Efter installation af GRANDER® Vandvitalisering er belægningerne væk efter 4 mdr. og der er optimalt flow igennem rørene.

I reservoirtanken er store 2 store pumper placeret, og disse har kun haft en levetid på 2 mdr. inden de skulle renoveres. Med vitaliseret vand holder disse pumper nu i foreløbigt flere år.

Førhen måtte der hver anden måned foretages slamsugning af tanken, og hvor der gennemsnitligt måtte borttages ca. 25 m3 udfældninger. Efter installation af GRANDER® har der ikke udfordringer med udfældninger.

  • Problemer med belægninger og flow i kølesystem løst.
  • Pumper som førhen skulle udskiftes hver anden 2 mdr. skal ikke udskiftes mere. 
  • Ingen udfældninger og slam i opsamlingstank som førhen skulle tømmes for ca. 25 m3 udfældninger.

GRANDER Vitalisering af 28m3 vand i timen

Fabrikken har egen brøndboring, hvorfra der hentes ca 28 m3 i timen. Vandet gennemgår forskellige behandlinger og alt procesvand passerer først et okker forfilteranlæg og derefter også et stort osmoseanlæg.

Efter de gode og markante resultater fra GRANDER vandvitalisering i kølesystemet på fabrikken, var der ikke langt fra tanke til handling om også at vitalisere råvandet fra egen boring.

Udfordringerne:

Normalt var det nødvendigt at skifte 12 stk. okkerforfiltre til osmoseanlægget hver uge samt renovere pumper og rørføring min. en gang om året pga. okkerbelægninger

Markante resultater:

  • Rør i anlæg forbliver rene
  • Ingen renovering af pumper
  • Forfiltres levetid > 4 uger

Se andre industri erfaringer i link nedenfor og også filmen om resultaterne hos  Nordeuropas største dyne- og pudefabrik Dykon A/S

Tilbage

Nyhedsbrev

GRANDER® nyheder

  • 1
  • 2
  • 3
Erfaringer fra Danika Grønt A/S & Flensted A/S

Erfaringer fra Danika Grønt A/S & Flensted A/S

27.09.2017

Bøje Olesen, co-founder af Danika Grønt A/S hørte første gang om Grander vandvitalisering fra en... Mere

DTU Forsøg med multiresistente bakterier

DTU Forsøg med multiresistente bakterier

22.09.2017

Et meget spændende klip fra den kommende dokumentarfilm ...When You Look Away - premiere efteråret... Mere

TV2 - Næsten for godt til at være sandt

TV2 - Næsten for godt til at være sandt

02.08.2017

Dykon A/S kombinerer avanceret teknologi med gode håndværksmæssige traditioner i design og produktion, og der... Mere